ยินดีต้อนรับสู่

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

ข่าวสาร

คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

เกษียณอายุราชการ

พี่สุพจน์ อาวสกุลสุทธิ เกษียณอายุราชการ ปี 2566

สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2566

สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม

สัมมนาวิชาการผ่าตัดม้า

โครงการสาธิตเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่องกล้องผ่าตัดรังไข่ม้า

วิสัยทัศน์ (VISION)

“คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันสัตวแพทยศาสตร์สากล เพื่อสุขภาพที่ดีของ สัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม”

ABOUT US

Tell website visitors who you are and why they should choose your business.

Because when a visitor first lands on your website, you’re a stranger to them. They have to get to know you in order to want to read your blog posts, subscribe to your email newsletter, or buy what you’re selling.

ติดต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

อาคารพลีคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Scroll to Top